Hướng Dẫn

Top 6 Đề kiểm tra giữa kì 2 Toán 7 sách Cánh Diều 2023

Tải về

Bộ đề thi giữa kì 2 Toán 7 Cánh Diều

  • 1. Ma trận đề thi Toán 7 giữa kì 2
  • 2. Đề thi giữa kì 2 Toán 7 Cánh Diều
  • 3. Đáp án đề thi giữa kì 2 Toán 7 Cánh Diều

Đề kiểm tra giữa kì 2 Toán 7 sách Cánh Diều 2023 – Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán 7 sách mới có ma trận đề thi và gợi ý đáp án chi tiết sẽ là tài liệu ôn tập bổ ích cho các em học sinh. Sau đây là nội dung chi tiết đề thi giữa kì 2 môn Toán 7 Cánh Diều có đáp án, mời các em cùng tham khảo.

  • Đề thi giữa kì 2 Văn 7 Cánh Diều 2023

Lưu ý: Do bộ đề thi Toán 7 giữa học kì 2 rất dài nên các bạn sử dụng file tải về để xem đầy đủ nội dung 6 mẫu đề thi giữa học kì 2 Toán lớp 7 sách Cánh Diều.

1. Ma trận đề thi Toán 7 giữa kì 2

Kỳ kiểm tra: Giữa học kỳ II

Môn kiểm tra: Toán 7

Thời gian làm bài: 90 phút

TT

Chương/Chủ đề

Nội dung/đơn vị kiến thức

Mức độ đánh giá

Tổng % điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1

(14 Tiết)

Thu thập và tổ chức dữ liệu

Thu thập, phân loại,
biểu diễn dữ liệu theo các tiêu chí cho trước

1

(TN1)

0.25

2,5

Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ

1

(TN2)

0.25

1

(TL3)

1,0

12,5

Phân tích và xử lí dữ liệu

Hình thành và giải quyết vấn đề đơn giản xuất hiện từ các số liệu và biểu đồ thống kê đã có

1

(TN4)

0.25

1

(TN3)

0.25

1

(TL1)

1,0

15

Một số yếu tố xác suất

Làm quen với biến cố ngẫu nhiên. Làm quen với xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản

1

(TN5)

0.25

1

(TN6)

0.25

1

(TL2)

1,0

15

2

(17 tiết)

Các hình hình học cơ bản

Tam giác. Tam giác bằng nhau. Tam giác cân. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên.

2

(TN 7,8)

0.5

4

(TN 9,10,11,12)

1

1

(TL 4a)

1,0

1

(TL 4c)

1,0

35

Giải bài toán có nội dung hình học và vận dụng giải quyết vấn đề thực tiễn liên quan đến hình học

1

(TL 4b)

1,0

1

(TL 5)

1,0

20

Tổng số câu

5

0

7

4

2

1

19

Tỉ lệ %

12,5%

57,5%

20%

10%

100%

Tỉ lệ chung

70%

30%

100%

2. Đề thi giữa kì 2 Toán 7 Cánh Diều

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II MÔN TOÁN 7

Năm học: 2022 2023

(Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

Câu 1. (TH) Dựa vào bảng số liệu “thời gian tự học ở nhà trong một ngày (trừ ngày Chủ nhật) của một số học sinh lớp 7A”:

Thời gian tự học (phút)

30

60

90

120

150

Số học sinh

2

3

6

5

4

Số học sinh tự học ở nhà với thời gian 90 phút là

A.2.

B. 3.

C. 6.

D. 5.

Câu 2. (NB) Dưới đây là biểu đồ thể hiện tỉ lệ phần trăm học lực của học sinh khối 7. Hãy cho biết, đây là dạng biểu diễn nào?

Đề thi giữa kì 2 Toán 7 Cánh Diều

A. Biểu đồ tranh.                C. Biểu đồ đoạn thẳng.

B. Biểu đồ cột.                   D. Biểu đồ hình quạt tròn

Câu 3. (TH) Quan sát biểu đồ trên và chọn khẳng định sai?

Đề thi giữa kì 2 Toán 7 Cánh Diều

A. Ngày chủ nhật bạn An làm nhiều bài tập toán nhất.

A. Thứ 3 bạn An làm được 20 bài tập toán.

B. Biểu đồ biểu diễn số lượng bài tập toán bạn An làm trong một tuần.

C. Số lượng bài tập toán bạn An làm ít nhất trong tuần đó là 10 bài.

Câu 4. (NB) Dựa vào bảng số liệu sau, hãy cho biết trong năm 2019, ngành dệt may Việt Nam đạt kim ngạch xuất khẩu là bao nhiêu?

Năm

2017

2018

2019

2020

Ngành dệt may

31,8

36,2

38,8

35,0

A. 31,8.

B. 36,2.

C. 38,8.

D. 35,0.

Câu 5 (NB). Biến cố chắc chắn là

A. Biến cố biết trước được luôn xảy ra

B. Biến cố biết trước được không bao giờ xảy ra

C. Biến cố không thể biết trước được có xảy ra hay không.

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 6 (TH) : Bạn Nam gieo một con xúc xắc 10 lần liên tiếp thì thấy mặt 4 chấm xuất hiện 3 lần. Xác suất xuất hiện mặt chấm là:

A.\frac{4}{10}

B. \frac{3}{10}

C.\frac{7}{10}

D. \frac{3}{14}

Câu 7. (NB) Bộ ba nào sau đây có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác?

A. 3cm; 3cm; 7cm.

B. 1,2cm; 1,2cm; 2,4cm.

C. 4cm; 5cm; 6cm;

D. 4cm; 4cm; 8cm.

Câu 8. (NB) Cho hình 6. Tam giác ABC và tam ADC bằng nhau theo trường hợp cạnh – góc – cạnh nếu

Đề thi giữa kì 2 Toán 7 Cánh Diều

Đề thi giữa kì 2 Toán 7 Cánh Diều

Câu 9 (TH). Chọn câu sai

A. Tam giác đều có ba góc bằng nhau và bằng 60°

B. Tam giác đều có ba cạnh bằng nhau.

C. Tam giác cân là tam giác đều.

D. Tam giác đều là tam giác cân

Câu 10 (TH). Một tam giác cân có số đo góc ở đáy bằng 500 thì số đo góc còn lại ở đáy là:

A. 600.

B. 900.

C. 500.

D. 800.

Câu 11(TH). Cho tam giác ABC biết rằng A=800 B=600 C= 400 Khi đó ta có:

Đề thi giữa kì 2 Toán 7 Cánh Diều

Câu 12 (TH) Cho hình vẽ, chọn câu sai

Đề thi giữa kì 2 Toán 7 Cánh Diều

A. Đường vuông góc kẻ từ A đến MQ là AI.

B. Đường xiên kẻ từ M đến AI là MA.

C. Đường xiên kẻ từ A đến MQ là AM, AN, AP, AQ

D. Đường xiên kẻ từ Q đến AI là AQ và AP.,

B. TỰ LUẬN (7,0 điểm).

Câu 1. (TH) (1,0 điểm):

Cho biểu đồ sau:

Đề thi giữa kì 2 Toán 7 Cánh Diều

a) Trong biểu đồ trên, có mấy thể loại phim đươc thống kê.

b) Loại phim nào được các bạn học sinh khối lớp 7 yêu thích nhất? Vì sao?

c) Phim hoạt hình có bao nhiêu bạn yêu thích?

Câu 2. (TH) (1 điểm).

Gieo ngẫu nhiên một con xúc xắc 1 lần, tình xác suất của mỗi biến cố sau

a) “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số nguyên tố”.

b) “Măt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chia 4 dư 1”.

Câu 3. (VD) (1,0 điểm)

Đề thi giữa kì 2 Toán 7 Cánh Diều

Hoàn thành số liệu ở bảng sau:

Năm

1979

1989

1999

2009

Dân số Việt Nam (triệu người)

?

?

?

?

Dân số Thái Lan (triệu người)

?

?

?

?

Tỉ số của dân số Việt Nam và dân số Thái Lan

?

?

?

?

Đề thi giữa kì 2 Toán 7 Cánh Diều

3. Đáp án đề thi giữa kì 2 Toán 7 Cánh Diều

I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

C

D

B

C

A

B

C

C

C

C

A

D

II/ TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 1. (1,0 điểm):

4 thể loại phim

Phim hài được yêu thích nhất

11 học sinh

0,5

0,5

Câu 2.(1 điểm).

Gieo ngẫu nhiên một con xúc xắc 1 lần, tình xác suất của mỗi biến cố sau

a) “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số nguyên tố” là 2, 3, 5

b) “Măt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chia 4 dư 1” là 5

0,5

0,5

Câu 3: (1,0 điểm)

Điền mỗi cột đúng cho 0.25đ

Năm

1979

1989

1999

2009

Dân số Việt Nam (triệu người)

53

67

79

87

Dân số Thái Lan (triệu người)

49

56

62

67

Tỉ số của dân số Việt Nam và dân số Thái Lan

53/49

67/56

79/62

87/67

Đáp án đề thi giữa kì 2 Toán 7 Cánh Diều

Đáp án đề thi giữa kì 2 Toán 7 Cánh Diều

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trong nhóm Lớp 7 thuộc chuyên mục Học tập của fantasygo.vn.

Bạn đang xem :Top 6 Đề kiểm tra giữa kì 2 Toán 7 sách Cánh Diều 2023

#Top #Đề #kiểm #tra #giữa #kì #Toán #sách #Cánh #Diều

Tổng hợp: fantasygo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button