Hướng Dẫn

Hãy viết một lá thư cho người bạn nước ngoài để giới thiệu về Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà em yêu quý

Hãy viết một lá thư cho người bạn nước ngoài để giới thiệu về Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà em yêu quý. Để viết lá thư đầy đủ và ý nghĩa bạn đọc cần tìm hiểu kỹ càng về người chủ tịch nước mà bạn yêu quý và giới thiệu những điều về người chủ tịch nước đó với người bạn nước ngoài. Dưới đây hoatieu.vn sẽ gợi ý cho bạn đọc cách làm bài chi tiết.

Lưu ý: Nội dung dưới đây được sản xuất và biên tập lại bởi fantasygo.vn, không vì mục đích thương mại. Mọi website lấy nội dung bài viết xin vui lòng dẫn nguồn.

Viết một lá thư cho người bạn nước ngoài (khoảng 100 chữ, bằng tiếng Anh) để giới thiệu về Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  • 1. Chủ tịch nước Hồ Chí Minh
  • 2. Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
  • 3. Chủ tịch nước Trần Đại Quang

1. Chủ tịch nước Hồ Chí Minh

Dear Luna,

How are you these days? I am very happy that I am writing to you today about the President that I love the most, President Ho Chi Minh.

President Ho Chi Minh’s real name is Nguyen Sinh Cung, born in 1890 and died in 1969. Uncle Ho’s hometown is Kim Lien commune, Nam Dan district, Nghe An province. President Ho Chi Minh devoted his life to the revolutionary cause. He served as president from 1946 to 1969.

The reason I love President Ho Chi Minh is because he did not hesitate to work hard to find the way to save the country and save our people from slavery. Uncle had steered the Vietnamese revolutionary boat to free the nation from slavery and shackles.

There are many things about President Ho Chi Minh that I cannot tell them all. See you next letter, I’ll tell you more.

Ký tên:…..

Hãy viết một lá thư cho người bạn nước ngoài để giới thiệu về Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà em yêu quý

2. Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Dear Anna,

How are you? Today I have the pleasure of writing you a letter of introduction to the president I love most. That is President Nguyen Phu Trong.

President Nguyen Phu Trong was born in 1944, has a term of about 2 years, and currently holds the position of General Secretary of the Socialist Republic of Vietnam. He was born in Dong Hoi commune, Dong Anh district, Hanoi city.

I love President Nguyen Phu Trong because he is a great president in the new era. He has adjusted the staff working in state agencies so that they work more responsibly. Officials who embezzle the property of the country and the people are punished. I think that’s the best thing for the country right now.

There are many other interesting things that I want to tell you. See you next time we will talk more.

Ký tên:…..

3. Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Dear Lusi,

Are you Okay? This letter I want to write about a president whom I have always admired. That is President Tran Dai Quang.

President Tran Dai Quang was born in 1956 – died in 2018. He was born in Quang Thien commune, Kim Son district, Ninh Binh province. He served as president for more than two years.

I respect President Tran Dai Quang because he has steered the big boat to bring our country to economic development, associated with extensive international cooperation. This laid the foundation for Vietnam’s economy. But I’m also sad that he’s gone.

There is so much more I want to tell you. See you again!

Ký tên: ……

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Hãy viết một lá thư cho người bạn nước ngoài để giới thiệu về Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà em yêu quý. Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Học tập Lớp 10 liên quan.

  • Em hãy cho biết vì sao Nhà nước cần phải ban hành hiến pháp KTPL10

Bạn đang xem :Hãy viết một lá thư cho người bạn nước ngoài để giới thiệu về Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà em yêu quý

#Hãy #viết #một #lá #thư #cho #người #bạn #nước #ngoài #để #giới #thiệu #về #Chủ #tịch #nước #Cộng #hoà #xã #hội #chủ #nghĩa #Việt #Nam #mà #yêu #quý

Tổng hợp: fantasygo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button